Politica de confidentialitate

1. Potrivit dispozitiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 aplicabil din 25 mai 2018 si ale Legii nr.190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) FLASH TATTOOS SRL are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizezi.

2. Ce date personale prelucram

Colectam, prelucram si stocam datele personale necesare indeplinirii cererilor dvs., contractului sau comenzii incheiate cu dvs., respectiv: nume, prenume, adresa, e-mail, telefon, cod numeric personal, cont bancar, date privitoare la interactiunea dvs cu noi.

3. Principiile de prelucrare a datelor cu caracter personal

Toate datele cu caracter personal le prelucram cu respectarea principiilor consacrate de Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, astfel, datele cu caracter personal sunt:

  • prelucrate în mod legal, echitabil şi transparent faţă de persoana vizată („legalitate, echitate şi transparenţă”);
  • colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime şi nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri; prelucrarea ulterioară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică ori în scopuri statistice nu este considerată incompatibilă cu scopurile iniţiale, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1) („limitări legate de scop”);
  • adecvate, relevante şi limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate („reducerea la minimum a datelor”);
  • exacte şi, în cazul în care este necesar, să fie actualizate; trebuie să se ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt şterse sau rectificate fără întârziere („exactitate”);
  • păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depăşeşte perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; („limitări legate de stocare”);
  • prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecţia împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale şi împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare („integritate şi confidenţialitate”).

4. Cum prelucram datele personale

Prelucram datele personale colectate doar pentru scopuri legitime, respectiv in scopul de a indeplini obligatiile contractuale asumate, pentru intocmirea documentelor fiscale aferente relatiei contractuale, pentru a comunica cu dvs. in scop de marketing, pentru a preveni si combate fraudele sau activitatile de spalare a banilor, etc. Prelucrarea datelor este realizata intodeauna in baza contractelor incheiate cu societatea noastra/ a comenzilor transmise societatii noastre, in baza unor cerinte legale, avand in vedere interesul nostru legitim sau in baza consimtamantului tau.

5. Comunicam datele personale catre alti destinatari

Comunicam datele personale doar in vederea indeplinirii obligatiilor asumate fata de dvs. precum si in scopuri de marketing pentru a va tine la current cu privire la ofertele si activitatea societatii noastre, respectiv subcontractorilor cu care avem incheiate contracte in acest sens, acestia avand la randul lor obligatia legala de a respecta securitatea si confidentialitate dvs datelor personale.

6. Cat timp prelucram datele personale

Vom prelucra datele personale pentru perioada necesara indeplinirii scopului pentru care acestea au fost colectate, in accord cu prevederile legale existente sau in cazul in care prelucrarea acestora este efectuata strict in scopuri pentru care este necesar acordul dvs., le vom prelucra pana la momentul la care dvs. va veti exprima dezacordul in acest sens.

7. Care sunt drepturile tale si cum pot fi exercitate

Dreptul la informare – poti solicita informatii privind activitatile de prelucrare a datelor tale personale derulate de catre societatea noastra;

Dreptul la rectificare – poti modifica datele personale inexacte sau le poti completa;

Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – poti solicita stergerea datelor, in cazul in care prelucrarea acestora nu a fost legala sau in alte cazuri prevazute de lege;

Dreptul la restrictionarea prelucrarii – poti solicita restrictionarea prelucrarii in cazul in care contesti exactitatea datelor, precum si in alte cazuri prevazute de lege;

Dreptul de opozitie – poti sa te opui, in special, prelucrarilor de date care se intemeiaza pe interesul nostru legitim;

Dreptul la portabilitatea datelor – poti primi, in anumite conditii, datele personale pe care ni le-ai furnizat, intr-un format care poate fi citit automat sau poti solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator;

Dreptul de a depune plangere – poti depune plangere fata de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;

Dreptul de retragere a consimtamantului – in cazurile in care prelucrarea se intemeiaza pe consimtamantul tau, ti-l poti retrage oricand. Retragerea consimtamantului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii ramanand in continuare valabila;

In cazul în care consimțământul dumneavoastră reprezintă temeiul legal pentru procesarea Datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă puteți retrage consimțământul pentru:

  • Comunicări de marketing: folosind linkul de dezabonare din comunicările noastre de marketing sau prin SMS ______.
  • Utilizarea Modulelor cookie: cu ajutorul Instrumentului nostru de consimțământ pentru module cookie din partea de jos a Site-ului nostru.

Alte scopuri: trimițându-ne un e-mail la ____________ sau la adresa sediului nostru mentionata la pct. 8 de mai jos.

8. Cui va puteti adresa in vederea exercitarii drepturilor dvs.

Pentru exercitarea oricarui drept dintre cele enumerate anterior ne puteti contacta la urmatoarele date de contact:

FLASH TATTOOS SRL
CUI 39705619
J23/3660/02.08.2018
Sos.Unirii 7b, camera 1, Balotesti, Ilfov
Telefon:
________________________
Persoana de contact: _________________

9. Cum protejam datele cu caracter personal

Menținem măsuri tehnice și organizaționale corespunzătoare pentru a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le furnizați împotriva distrugerii, pierderii, modificării, divulgării neautorizate sau accesului accidental sau ilegal.

10. Putem modifica declarația noastră de confidențialitate?

Este posibil să modificăm această Politică de confidențialitate din când în când, postând versiunea actualizată a acesteia aici. Vă recomandăm să vizitați frecvent această secțiune pentru informare.

Mai 2018.